Prijavnica DMI ONLINE WEEK 2.0 - Stran 1

Prosimo vas, da izpolnite spodnji obrazec in tako potrdite svojo udeležbo na kariernem tednu DMI ONLINE WEEK 2.0, ki bo potekal od 12. do 16. oktobra 2020, preko spletnih platform, ki omogočajo virtualno komunikacijo. 

Glede na to, da dogodek poteka en teden so PRIJAVE MOŽNE DO 24 UR PRED IZVEDBO IZBRANE AKTIVNOSTI. 

Please fill in the questionnaire below to confirm your attendance at the career fair DMI ONLINE WEEK, taking place from the 12th to 16th of October 2020, on online platforms that enable virtual communication. 

APPLICATION DEADLINE: 24 HOURS BEFORE THE CHOSEN ACTIVITY. 

*

Ime / Name

*

Priimek / Surname

*

E-mail naslov / E-mail address 

(npr. janez.novak@gmail.com)

*

Izobraževalna ustanova / Educational institution

Ekonomska fakulteta, Fakulteta za upravo, Fakulteta za elektrotehniko, itd.

*

V katerem letniku študija ste trenutno? / Which year of study are you in?

Program DMI ONLINE WEEK 2.0
 

*

Katerih aktivnosti na dogodku se boste udeležili? Izberete lahko več kot eno. / Which activities will you attend? You can choose more than one. 

V primeru da označite "Predstavitev podjetij in organizacij", "Delavnic"  in/ali "Hitri zmenki" se vam bo prikazal seznam podjetij. Označite podjetja katerih predstavitev, delavnic in/ali hitrih zmenkov se želite udeležiti. / In case you mark "Presentation of career opportunities within the companies", "Workshops" or/and "Speed interviewing" you will see a list of the companies. Please mark which presentations, workshops or/and speed interviews you would like to attend. 

Na spodnji povezavi si izberite podjetje, s katerim bi se radi soočili na hitrih zmenkih in termin, ki vam najbolj ustreza. Število mest je omejeno.
/ Use the link below to choose the employer with who would you like to meet during speed interviewing sessions and the date and time that works best for you. The number of  slots is limited.

Termin za hitre zmenke izberete na naslednji povezavi (link kopiraj v nov zavihek) / You can choose the time slot for speed interviews by clicking  the link (copy the link to a new tab): docs.google.com/spreadsheets/d/1HfiG_K5yNUZVJd2CQXmhKOZ024L7tzVR0fkBvfRBQh8/edit#gid=0

*

Pripnite vaš življenjepis v PDF datoteki ter ga poimenujte "Ime_Priimek_CV".   / Please attach your CV in PDF file and name it "Name_Surname_CV".

V primeru, da preko spletne prijave naložite svoj življenjepis in podate soglasje za njegovo obdelavo za namen povezovanja primernih kandidatov z delodajalci, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki ne izhajajo samo iz podane prijave pač pa tudi naloženega življenjepisa, ki jih potrebujemo za izvajanje storitve povezovanja in posredovanja vaših življenjepisov zainteresiranim delodajalcem. Ti osebni podatki so: Ime in priimek, Naslov, E-naslov, Telefonska številka, Datum rojstva, Državljanstvo, Delovne izkušnje, Vaša znanja in ostali podatki povezane z vašim življenjepisom. Osebne podatke kot so navedeni zgoraj obdelujemo v skladu z navedenim namenom za čas samega dogodka kot tudi kasneje, do preklica. Preklic soglasja o obdelavi osebnih podatkov je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov kariernicenter@ef.uni-lj.si. | In case you upload your CV and submit your consent for processing it for the purpose of connecting suitable candidates with employers, we also collect other personal information that does not only arise from the given application, but also the uploaded CV required for the implementation services of linking and forwarding your CV to interested employers. These personal details are: Name, Address, E-mail, Telephone number, Date of birth, Citizenship, Work experience, Level of Education and other information related to your CV. Personal data as mentioned above is processed according to the stated purpose for the time of the event itself, as well as later until canceled. The cancellation of the consent to the processing of personal data can be done by sending a message to the e-mail address kariernicenter@ef.uni-lj.si.

Katere delavnice se želite udeležiti? Izberete lahko več kot eno (Število mest je omejeno). / Which workshop would you like to attend? You can choose more than one (The number of particitants is limited).

Predstavitev katerih podjetij se želite udeležiti? Izberete lahko več kot eno. / The presentations of which companies would you like to attend? You can choose more than one. 

*

Strinjam se s politiko varovanja osebnih podatkov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in CPOEF (organizatorja in izvajalca dogodka) ter prostovoljno dajem izrecno privolitev, da lahko zgoraj vpisane osebne podatke obdelujeta z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po elektronski pošti ali telefonu kontaktirata v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in mojim zadovoljstvom z njim ter me obveščata o prihodnjih dogodkih namenjenih študentom. Podatki udeležencev se za potrebe obveščanja (ime, priimek in elektronski naslov) obdelujejo do preklica. Preklic soglasja je možno opraviti s poslanim sporočilom na elektronski naslov kariernicenter@ef.uni-lj.si.

I agree with the personal data protection policy of the SEB LU and the CPOEF (organizer and event provider) and voluntarily give explicit consent to process personal data entered above in order to keep records of the participants of the event and contact me by e-mail or phone regarding the application, the course, the content of the event and my satisfaction with it and inform me about future events for students. The information of the participants is processed for the purpose of notification (name, surname and e-mail address) until cancellation. The cancellation of the consent can be done by sending a message to the e-mail address kariernicenter@ef.uni-lj.si.

*

Organizatorju DMI ONLINE WEEK 2.0, CPOEF podajam izrecno soglasje, da za potrebe promocije dogodka, izdelave promocijskega materiala, spletnih objav na družbenih omrežjih EF, Kariernega centra EF (Facebook, Linkedin, Instagram), spletnih straneh EF, Kariernega centra EF in internih glasilih Kariernega centra EF UL, brezplačno objavi moje fotografije nastale na prej navedenem dogodku, ki bo potekal med 12. 10. in 16. 10. 2020. Organizator dogodka s to izjavo seznanja vse udeležence z dejstvom, da je udeležba na dogodku prostovoljna, ter da v primeru, če se kateri izmed udeležencev ne strinja z zajemom fotografije s fotoaparatom in opisanim posredovanjem in obdelavo posnetega gradiva, naj to (poleg ne-podaje zgornjega soglasja) jasno izrazi organizatorju dogodka na elektronski naslov kariernicenter@ef.uni-lj.si.

I expressly consent to the organizer of DMI ONLINE WEEK 2.0, CBE SEB LU, for the purposes of event promotion; production of promotional material; online posts on SEB and SEB Career Center social networks (Facebook, Linkedin, Instagram); SEB and SEB Career Center website; and internal newsletters of the SEB Career Center, publish photos taken at the DMI ONLINE WEEK 2.0 event, which will take place between the 12th - 16th October 2020, free of charge. The organizer of this event informs all participants of the fact that participation in the event is voluntary, and if any of the participants do not agree with the capture of their photo with the camera and the described transmission and processing of the recorded material, this (in addition to non-giving the above consent) should be clearly expressed to the event organizer at kariernicenter@ef.uni-lj.si or as part of the event.

 

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>